1. Montaż fotowoltaiki – dlaczego jest opłacalny?
 2. Do czego można wykorzystać optogenetykę?
 3. Jak sterować oświetleniem?
 4. Jak zmienić kanał w routerze?
 5. Czym jest druk 3D?
 6. Co przyda się do przygotowania i wyświetlenia prezentacji?
 7. Co zrobić, żeby w domu było chłodniej bez klimatyzacji?
 8. Uruchamianie klimatyzacji latem po starcie samochodu to błąd!
 9. Sprzedaż na marketplace Facebooka – jak rozpocząć?
 10. Transport i technologiczne nowinki – co je łączy?
 11. Czym jest sonotermogenetyka?
 12. Technologia pomocna w ruchu drogowym
 13. Nowoczesne technologie warte zainstalowania w domu
 14. Inteligentny strój pływacki od Speedo – jakie są jego cechy?
 15. Polski tłumacz elektroniczny umożliwia komunikację w wielu branżach
 16. Powstał ekspres do kawy sterowany wzrokiem
 17. Jak wykorzystać technologię w druku?
 18. CCTV w domu – jakie daje możliwości?
 19. Facebook kids – na czym polega aplikacja?
 20. Bespoke Home – na czym polega nowa technologia Samsung?
 21. Czy sztuczna inteligencja może umożliwić pisanie za pomocą myśli?
 22. Opłata reprograficzna, na czym ma polegać?
 23. Jak działają samochody z silnikiem wodorowym?
 24. Szczepienia na COVID-19 w aptekach – trwają szkolenia
 25. Rekordowy wzrost sprzedaży komputerów PC w 2021 roku
 26. Signal – godny następca WhatsAppa?
 27. Co nowego w Microsoft Office 2021?
 28. Prezentacja w Microsoft Teams bez udostępniania ekranu? Już niedługo!
 29. Cyfrowy paszport szczepień – przepustka do swobodnego podróżowania?
 30. Polska wysoko w rankingu e-administracji
 31. Elektryczne samochody będą kontrolować ulice Warszawy
 32. Wykop traci na popularności – liderem nadal Facebook
 33. Pierwszy automat do odbioru paczek z Aliexpress w Polsce
 34. To koniec baterii w smartwatchach? Jak można ją zastąpić?
 35. Clubhouse – nowa sieć społecznościowa. Czym jest?
 36. Dyrygują orkiestrą, kierują ruchem. Co jeszcze potrafią roboty?
 37. Czym jest Youtube Shorts?
 38. Rozkładane smartfony – jaki model wybrać?
 39. Jak sieć 5G wpły­nie na nasze życie?
 40. Jak sprawdzić usunięte powiadomienia na Androidzie?
 41. Czy smartwatch może zastąpić EKG?
 42. Łazik Percy jest już na Marsie. Jaka jest jego misja?
 43. Opony z tytanu – przyszłość motoryzacji?
 44. Czy sztuczna inteligencja pomoże opracować nowe szczepionki?
 45. Jak technologia zmienia sztukę
 46. Pandemia przyspieszyła rozwój biotechnologii
 47. Samochody elektryczne a środowisko – dlaczego temat nie jest taki prosty?
 48. Usługi streamingowe – jak giganci walczą o polski rynek?
 49. Czy Blue Origin ma szansę dogonić SpaceX?
 50. Jak rynek (elektronicznej) rozrywki zmienił się w 2020?
 51. Druga fala technologii druku 3D
 52. Jak technologia zmienia podróżowanie?
 53. Czy smartfon może wykryć koronawirusa?
 54. 5G – klucz do internetu rzeczy w Twojej kieszeni
 55. LED-y szkodliwe dla oczu?
 56. W Japonii triumfują namioty do pracy zdalnej
 57. Influencerzy na cyfrowym detoksie
 58. Najdziwniejsze akcesoria do smartfona
 59. Niezniszczalny ekran OLED według Samsunga
 60. Rząd chce zlikwidować TikToka i Aliexpress?
 61. Trwają prace nad algorytmem, który przewiduje śmierć
 62. Naukowcy stworzyli mikrokamerę dla… żuka
 63. Poznaj Fugaku – najszybszy komputer świata!
 64. Czy hakerzy mogą włamać się do seks-zabawek?
 65. Wykorzystanie geolokalizacji w urządzeniach mobilnych
 66. Maszty 5G – dlaczego się ich obawiamy?
 67. Jak powstał internet? Historia wynalazku w pigułce
26 września, 2021
 1. Montaż fotowoltaiki – dlaczego jest opłacalny?
 2. Do czego można wykorzystać optogenetykę?
 3. Jak sterować oświetleniem?
 4. Jak zmienić kanał w routerze?
 5. Czym jest druk 3D?
 6. Co przyda się do przygotowania i wyświetlenia prezentacji?
 7. Co zrobić, żeby w domu było chłodniej bez klimatyzacji?
 8. Uruchamianie klimatyzacji latem po starcie samochodu to błąd!
 9. Sprzedaż na marketplace Facebooka – jak rozpocząć?
 10. Transport i technologiczne nowinki – co je łączy?
 11. Czym jest sonotermogenetyka?
 12. Technologia pomocna w ruchu drogowym
 13. Nowoczesne technologie warte zainstalowania w domu
 14. Inteligentny strój pływacki od Speedo – jakie są jego cechy?
 15. Polski tłumacz elektroniczny umożliwia komunikację w wielu branżach
 16. Powstał ekspres do kawy sterowany wzrokiem
 17. Jak wykorzystać technologię w druku?
 18. CCTV w domu – jakie daje możliwości?
 19. Facebook kids – na czym polega aplikacja?
 20. Bespoke Home – na czym polega nowa technologia Samsung?
 21. Czy sztuczna inteligencja może umożliwić pisanie za pomocą myśli?
 22. Opłata reprograficzna, na czym ma polegać?
 23. Jak działają samochody z silnikiem wodorowym?
 24. Szczepienia na COVID-19 w aptekach – trwają szkolenia
 25. Rekordowy wzrost sprzedaży komputerów PC w 2021 roku
 26. Signal – godny następca WhatsAppa?
 27. Co nowego w Microsoft Office 2021?
 28. Prezentacja w Microsoft Teams bez udostępniania ekranu? Już niedługo!
 29. Cyfrowy paszport szczepień – przepustka do swobodnego podróżowania?
 30. Polska wysoko w rankingu e-administracji
 31. Elektryczne samochody będą kontrolować ulice Warszawy
 32. Wykop traci na popularności – liderem nadal Facebook
 33. Pierwszy automat do odbioru paczek z Aliexpress w Polsce
 34. To koniec baterii w smartwatchach? Jak można ją zastąpić?
 35. Clubhouse – nowa sieć społecznościowa. Czym jest?
 36. Dyrygują orkiestrą, kierują ruchem. Co jeszcze potrafią roboty?
 37. Czym jest Youtube Shorts?
 38. Rozkładane smartfony – jaki model wybrać?
 39. Jak sieć 5G wpły­nie na nasze życie?
 40. Jak sprawdzić usunięte powiadomienia na Androidzie?
 41. Czy smartwatch może zastąpić EKG?
 42. Łazik Percy jest już na Marsie. Jaka jest jego misja?
 43. Opony z tytanu – przyszłość motoryzacji?
 44. Czy sztuczna inteligencja pomoże opracować nowe szczepionki?
 45. Jak technologia zmienia sztukę
 46. Pandemia przyspieszyła rozwój biotechnologii
 47. Samochody elektryczne a środowisko – dlaczego temat nie jest taki prosty?
 48. Usługi streamingowe – jak giganci walczą o polski rynek?
 49. Czy Blue Origin ma szansę dogonić SpaceX?
 50. Jak rynek (elektronicznej) rozrywki zmienił się w 2020?
 51. Druga fala technologii druku 3D
 52. Jak technologia zmienia podróżowanie?
 53. Czy smartfon może wykryć koronawirusa?
 54. 5G – klucz do internetu rzeczy w Twojej kieszeni
 55. LED-y szkodliwe dla oczu?
 56. W Japonii triumfują namioty do pracy zdalnej
 57. Influencerzy na cyfrowym detoksie
 58. Najdziwniejsze akcesoria do smartfona
 59. Niezniszczalny ekran OLED według Samsunga
 60. Rząd chce zlikwidować TikToka i Aliexpress?
 61. Trwają prace nad algorytmem, który przewiduje śmierć
 62. Naukowcy stworzyli mikrokamerę dla… żuka
 63. Poznaj Fugaku – najszybszy komputer świata!
 64. Czy hakerzy mogą włamać się do seks-zabawek?
 65. Wykorzystanie geolokalizacji w urządzeniach mobilnych
 66. Maszty 5G – dlaczego się ich obawiamy?
 67. Jak powstał internet? Historia wynalazku w pigułce
Inteligentny strój pływacki od Speedo – jakie są jego cechy?
Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis

Speedo chce zrewolucjonizować sporty pływackie. Opracowuje kostium podobny do tych, jakie noszą bohaterowie filmów – Superman czy Batman. Fastskin 4.0 to wizja supersportowców – pływaków XXI wieku. 

Fastskin 4.0. Twoja druga skóra

Spe­edo od zawsze zwią­zane było z pły­wa­niem i pro­po­nowało naj­bar­dziej nowa­tor­skie roz­wią­za­nia. Ten lider roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych dla spor­tów pły­wac­kich od 20 lat pra­cuje nad stwo­rze­niem stroju pły­wac­kiego, dzięki któ­remu zawod­nicy mogliby usta­na­wiać nowe rekordy. 

Fast­skin 4.0 to rewo­lu­cyjny pomysł kom­bi­ne­zonu pływackiego personalizowanego i mode­lo­wanego za pomocą ska­no­wa­nia 3D. Idealnie dopasowany do każdego mięśnia pływaka zostanie wykonany w pro­ce­sie druku 3D z wykorzystaniem naj­now­szych osią­gnięć bio­in­ży­nie­rii i sztucznej inte­li­gen­cji (AI). Nieskończona ilość wersji kolorystycznych pozwoli na wybór odcienia naj­le­piej odda­ją­cego oso­bo­wość pły­waka.

Inspiracje wprost ze świata przyrody i kosmosu

Spe­edo czer­pie inspi­ra­cję ze świata przy­rody i z kosmosu. Moż­li­wo­ści dzi­siej­szej tech­no­lo­gii skłoniły firmę do opra­co­wania pro­to­typu stroju pływackiego pozwalającego na polepszenie wyni­ków w zawo­dach sprin­ter­skich o 4%. Wizja Spe­edo urze­czy­wistni się do roku 2040 powstaniem kombinezonu Fastskin 4.0. 

Ela­stycz­ny egzosz­kie­let zapewni mak­sy­malny prze­pływ, siłę i ampli­tudę ruchów. Pomoże mu w tym imitująca skórę rekina powłoka kombinezonu. Reak­tor rdze­nia wyrówna pozy­cję ciała, poprawi hydro­dy­na­mikę i opły­wo­wość, pozwa­la­jąc prze­su­wać gra­nice moż­li­wo­ści sportowca. 

Inteligentny kostium i ekologia. Możliwości współczesnej bioinżynierii 

Energy Harve­sting – to inte­li­gentna przę­dza zamie­nia­ją­ca każdy ruch pły­waka w ener­gię, której wykorzystanie pozwoli zasi­lić sys­tem AI. Hodo­wana przy uży­ciu bioinży­nie­ryj­nych, gene­tycz­nie zmo­dy­fi­ko­wa­nych bak­te­rii tkanina w 80% ule­gnie bio­de­gra­da­cji. 

Twój osobisty trener zawsze z Tobą

Sztuczna inte­li­gen­cja (AI Live Coach) poprzez wbu­do­wane w kostium mikrosen­sory będzie moni­to­rować para­me­try życio­we spor­towca. Modyfikując tech­nikę i kon­tro­lu­jąc wła­ściwe tempo, udoskonali jego ruchy, a zawod­ni­k wyko­rzy­sta swoje moż­li­wo­ści do mak­si­mum. 

Pokonać granice, do których nikt się nie zbliżył

Fastskin 4.0 umożliwi pobicie magicz­nej gra­nicy 20 sekund w sprin­cie męskim na 50 metrów sty­lem dowol­nym. Obecny rekord na tym dystan­sie od 2009 roku należy do Cesara Cielo z Bra­zy­lii i wynosi 20,91 sekundy. Eksperci śledzący progresję rekordu świata w ciągu ostatnich 30–40 lat na dystan­sie 50 metrów przewidują, że wynik 19,95 sekundy będzie osią­galny dopiero w roku 2037.

Wyniki te zakła­dają starty tylko w zgo­dzie z zasa­dami Świa­towej Fede­ra­cji Pły­wackiej. Nie prze­wi­duje ona żad­nych zmian, a więc startu z dodat­ko­wym uniformem czy zmian w śro­do­wi­sku base­no­wym, dzięki którym pły­wacy będą jesz­cze szybsi.

Recenzja mistrza olimpijskiego zapowiedzi Fastskin 4.0

Cody Miller – złoty medalista mistrzostw olimpijskich z 2016 roku w Rio – jako pierwszy otrzymał do recenzji zapowiedź kombinezonu Fastskin 4.0. Związany kontraktem ze Speedo entuzjastycznie odniósł się do tego pomysłu. 

Przeczytaj też: https://supertechnology.pl/z-zycia-wziete/najdziwniejsze-akcesoria-do-smartfona/

Zdjęcie główne: Free-Photos/pixabay.com

Tagi: , ,
Bartosz Chmielewski
Poszukiwacz i kolekcjoner cennych informacji, którymi dzieli się chętnie z innymi. Uważa, że wiedzą warto i trzeba się dzielić. Cieszy go, kiedy może pomóc drugiemu człowiekowi znaleźć rozwiązanie jego problemów zarówno w pracy, jak i w życiu. Wierzy w to, że warto podążać za marzeniami, ale droga do celu jest jeszcze ważniejsza.

0 Komentarze

Zostaw komentarz