1. Montaż fotowoltaiki – dlaczego jest opłacalny?
 2. Do czego można wykorzystać optogenetykę?
 3. Jak sterować oświetleniem?
 4. Jak zmienić kanał w routerze?
 5. Czym jest druk 3D?
 6. Co przyda się do przygotowania i wyświetlenia prezentacji?
 7. Co zrobić, żeby w domu było chłodniej bez klimatyzacji?
 8. Uruchamianie klimatyzacji latem po starcie samochodu to błąd!
 9. Sprzedaż na marketplace Facebooka – jak rozpocząć?
 10. Transport i technologiczne nowinki – co je łączy?
 11. Czym jest sonotermogenetyka?
 12. Technologia pomocna w ruchu drogowym
 13. Nowoczesne technologie warte zainstalowania w domu
 14. Inteligentny strój pływacki od Speedo – jakie są jego cechy?
 15. Polski tłumacz elektroniczny umożliwia komunikację w wielu branżach
 16. Powstał ekspres do kawy sterowany wzrokiem
 17. Jak wykorzystać technologię w druku?
 18. CCTV w domu – jakie daje możliwości?
 19. Facebook kids – na czym polega aplikacja?
 20. Bespoke Home – na czym polega nowa technologia Samsung?
 21. Czy sztuczna inteligencja może umożliwić pisanie za pomocą myśli?
 22. Opłata reprograficzna, na czym ma polegać?
 23. Jak działają samochody z silnikiem wodorowym?
 24. Szczepienia na COVID-19 w aptekach – trwają szkolenia
 25. Rekordowy wzrost sprzedaży komputerów PC w 2021 roku
 26. Signal – godny następca WhatsAppa?
 27. Co nowego w Microsoft Office 2021?
 28. Prezentacja w Microsoft Teams bez udostępniania ekranu? Już niedługo!
 29. Cyfrowy paszport szczepień – przepustka do swobodnego podróżowania?
 30. Polska wysoko w rankingu e-administracji
 31. Elektryczne samochody będą kontrolować ulice Warszawy
 32. Wykop traci na popularności – liderem nadal Facebook
 33. Pierwszy automat do odbioru paczek z Aliexpress w Polsce
 34. To koniec baterii w smartwatchach? Jak można ją zastąpić?
 35. Clubhouse – nowa sieć społecznościowa. Czym jest?
 36. Dyrygują orkiestrą, kierują ruchem. Co jeszcze potrafią roboty?
 37. Czym jest Youtube Shorts?
 38. Rozkładane smartfony – jaki model wybrać?
 39. Jak sieć 5G wpły­nie na nasze życie?
 40. Jak sprawdzić usunięte powiadomienia na Androidzie?
 41. Czy smartwatch może zastąpić EKG?
 42. Łazik Percy jest już na Marsie. Jaka jest jego misja?
 43. Opony z tytanu – przyszłość motoryzacji?
 44. Czy sztuczna inteligencja pomoże opracować nowe szczepionki?
 45. Jak technologia zmienia sztukę
 46. Pandemia przyspieszyła rozwój biotechnologii
 47. Samochody elektryczne a środowisko – dlaczego temat nie jest taki prosty?
 48. Usługi streamingowe – jak giganci walczą o polski rynek?
 49. Czy Blue Origin ma szansę dogonić SpaceX?
 50. Jak rynek (elektronicznej) rozrywki zmienił się w 2020?
 51. Druga fala technologii druku 3D
 52. Jak technologia zmienia podróżowanie?
 53. Czy smartfon może wykryć koronawirusa?
 54. 5G – klucz do internetu rzeczy w Twojej kieszeni
 55. LED-y szkodliwe dla oczu?
 56. W Japonii triumfują namioty do pracy zdalnej
 57. Influencerzy na cyfrowym detoksie
 58. Najdziwniejsze akcesoria do smartfona
 59. Niezniszczalny ekran OLED według Samsunga
 60. Rząd chce zlikwidować TikToka i Aliexpress?
 61. Trwają prace nad algorytmem, który przewiduje śmierć
 62. Naukowcy stworzyli mikrokamerę dla… żuka
 63. Poznaj Fugaku – najszybszy komputer świata!
 64. Czy hakerzy mogą włamać się do seks-zabawek?
 65. Wykorzystanie geolokalizacji w urządzeniach mobilnych
 66. Maszty 5G – dlaczego się ich obawiamy?
 67. Jak powstał internet? Historia wynalazku w pigułce
26 września, 2021
 1. Montaż fotowoltaiki – dlaczego jest opłacalny?
 2. Do czego można wykorzystać optogenetykę?
 3. Jak sterować oświetleniem?
 4. Jak zmienić kanał w routerze?
 5. Czym jest druk 3D?
 6. Co przyda się do przygotowania i wyświetlenia prezentacji?
 7. Co zrobić, żeby w domu było chłodniej bez klimatyzacji?
 8. Uruchamianie klimatyzacji latem po starcie samochodu to błąd!
 9. Sprzedaż na marketplace Facebooka – jak rozpocząć?
 10. Transport i technologiczne nowinki – co je łączy?
 11. Czym jest sonotermogenetyka?
 12. Technologia pomocna w ruchu drogowym
 13. Nowoczesne technologie warte zainstalowania w domu
 14. Inteligentny strój pływacki od Speedo – jakie są jego cechy?
 15. Polski tłumacz elektroniczny umożliwia komunikację w wielu branżach
 16. Powstał ekspres do kawy sterowany wzrokiem
 17. Jak wykorzystać technologię w druku?
 18. CCTV w domu – jakie daje możliwości?
 19. Facebook kids – na czym polega aplikacja?
 20. Bespoke Home – na czym polega nowa technologia Samsung?
 21. Czy sztuczna inteligencja może umożliwić pisanie za pomocą myśli?
 22. Opłata reprograficzna, na czym ma polegać?
 23. Jak działają samochody z silnikiem wodorowym?
 24. Szczepienia na COVID-19 w aptekach – trwają szkolenia
 25. Rekordowy wzrost sprzedaży komputerów PC w 2021 roku
 26. Signal – godny następca WhatsAppa?
 27. Co nowego w Microsoft Office 2021?
 28. Prezentacja w Microsoft Teams bez udostępniania ekranu? Już niedługo!
 29. Cyfrowy paszport szczepień – przepustka do swobodnego podróżowania?
 30. Polska wysoko w rankingu e-administracji
 31. Elektryczne samochody będą kontrolować ulice Warszawy
 32. Wykop traci na popularności – liderem nadal Facebook
 33. Pierwszy automat do odbioru paczek z Aliexpress w Polsce
 34. To koniec baterii w smartwatchach? Jak można ją zastąpić?
 35. Clubhouse – nowa sieć społecznościowa. Czym jest?
 36. Dyrygują orkiestrą, kierują ruchem. Co jeszcze potrafią roboty?
 37. Czym jest Youtube Shorts?
 38. Rozkładane smartfony – jaki model wybrać?
 39. Jak sieć 5G wpły­nie na nasze życie?
 40. Jak sprawdzić usunięte powiadomienia na Androidzie?
 41. Czy smartwatch może zastąpić EKG?
 42. Łazik Percy jest już na Marsie. Jaka jest jego misja?
 43. Opony z tytanu – przyszłość motoryzacji?
 44. Czy sztuczna inteligencja pomoże opracować nowe szczepionki?
 45. Jak technologia zmienia sztukę
 46. Pandemia przyspieszyła rozwój biotechnologii
 47. Samochody elektryczne a środowisko – dlaczego temat nie jest taki prosty?
 48. Usługi streamingowe – jak giganci walczą o polski rynek?
 49. Czy Blue Origin ma szansę dogonić SpaceX?
 50. Jak rynek (elektronicznej) rozrywki zmienił się w 2020?
 51. Druga fala technologii druku 3D
 52. Jak technologia zmienia podróżowanie?
 53. Czy smartfon może wykryć koronawirusa?
 54. 5G – klucz do internetu rzeczy w Twojej kieszeni
 55. LED-y szkodliwe dla oczu?
 56. W Japonii triumfują namioty do pracy zdalnej
 57. Influencerzy na cyfrowym detoksie
 58. Najdziwniejsze akcesoria do smartfona
 59. Niezniszczalny ekran OLED według Samsunga
 60. Rząd chce zlikwidować TikToka i Aliexpress?
 61. Trwają prace nad algorytmem, który przewiduje śmierć
 62. Naukowcy stworzyli mikrokamerę dla… żuka
 63. Poznaj Fugaku – najszybszy komputer świata!
 64. Czy hakerzy mogą włamać się do seks-zabawek?
 65. Wykorzystanie geolokalizacji w urządzeniach mobilnych
 66. Maszty 5G – dlaczego się ich obawiamy?
 67. Jak powstał internet? Historia wynalazku w pigułce
Jak sprawdzić usunięte powiadomienia na Androidzie?
Potrzebujesz ok. 5 min. aby przeczytać ten wpis

Poznaj narzędzie, dzięki któremu odzyskasz pełną kontrolę nad powiadomieniami Twojego telefonu. Bądź spokojny nawet o te usunięte. 

Dziennik powiadomień systemu Android

Po raz pierw­szy użyt­kow­nicy Andro­ida dostali moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z dzien­nika powia­do­mień w sys­te­mie Android 4.3 Jelly Bean i od tej pory jest on dostępny z poziomu sys­temu. Akty­wo­wa­nie go będzie wyma­gało od Cie­bie włą­cze­nia opcji pro­gra­mi­sty i dodania do pulpitu scho­wa­nego w ustawieniach telefonu wid­getu. Dopiero wtedy uzy­skasz dostęp do utra­co­nych powia­do­mień. 

W celu uru­cho­mie­nia dostępu do histo­rii powia­do­mień musisz dodać ikonę wid­ge­tów do ekranu głów­nego. Aby to zrobić, przy­trzy­maj palec na ekra­nie głów­nym, dodaj ikonę i uru­chom biblio­tekę wid­ge­tów. Znajdź ikonę usta­wień i dodaj ją do pul­pitu. W ten spo­sób uru­chomisz usta­wie­nia tele­fonu, a w jego menu znaj­dziesz kafe­lek Noti­fi­ca­tion Log. Usunięte powia­do­mie­nia przedstawione są w nim w szarym kolorze. Zaznaczając jed­no z nich, zosta­niesz prze­nie­siony do źró­dła powia­do­mie­nia. 

A co z nakładkami systemu Android

Możesz też użyć któ­rejś z dostęp­nych apli­ka­cji, jakie pobie­rzesz w skle­pie Play. Działa ona na wszyst­kich tele­fo­nach z systemem Andro­id i sku­tecz­nie pozwala zarzą­dzać histo­rią powia­do­mień i odzy­skać jej histo­rię. Uży­wa­jąc tele­fonu Android z inną kon­fi­gu­ra­cją użyt­kow­nika, jak np. w tele­fo­nach Sam­sunga z nakładką inter­fejsu Samsung One Ui 2.5, odczy­tasz usu­nięte powia­do­mie­nia tylko za pomocą jed­nego z tych pro­gra­mów.

W celu deak­ty­wa­cji działa­nia nakładki Sam­sung One i uprosz­cze­nia dzia­ła­nia sys­temu przeprowadź root telefonu. Pamiętaj, że ta operacja spowoduje utratę gwarancji urządzenia.

Noti­fi­ca­tion History Log. Aplikacja, jaką powinieneś mieć

Sklep Play ofe­ruje wiele apli­ka­cji umoż­li­wia­ją­cych zarzą­dza­nie histo­rią powia­do­mień. W tym arty­kule sku­pimy się na jed­nej z nich. Apli­ka­cja Noti­fi­ca­tion History Log od ikva eSo­lu­tions posiada zaawan­so­wane moż­li­wo­ści, które doce­nią najbar­dziej wyma­ga­jący użyt­kow­nicy Andro­ida. 

Zanim zain­sta­lu­jesz apli­ka­cję i zaczniesz z niej korzy­stać, pamię­taj, że wszyst­kie powia­do­mie­nia ska­so­wane przed insta­la­cją i kon­fi­gu­ra­cją Noti­fi­ca­tion History nie będą moż­liwe do odtwo­rze­nia i zostaną utra­cone bez­pow­rot­nie. 

Następnie rozpocznij konfigurację aplikacji, którą zacz­niesz od usta­wie­nia języka apli­ka­cji oraz wyra­że­nia zgody na zasady jej dzia­ła­nia. Potwier­dza­jąc, wyrażasz zgodę na zbie­ra­nie przez apli­ka­cję danych, jakie zostaną wyko­rzy­stane tylko i wyłącz­nie na potrzeby dzia­ła­nia Noti­fi­ca­tion History Log oraz poprawy jej jako­ści. Producent deklaruje, że żadne Twoje dane nie zostaną udo­stęp­nione innym podmio­tom. 

Jak działa aplikacja Noti­fi­ca­tion History Log

Przed uru­cho­mie­niem Noti­fi­ca­tion History Log wymaga zgody na pełny dostęp do pamięci smart­fona. Apli­ka­cja będzie wymagała dostępu do inter­netu i panelu noty­fi­ka­cji w sys­te­mie Two­jego tele­fonu. Funkcje, jakie posiada to narzędzie, pozwalają na pełną kon­trolę nad powia­do­mie­niami. Moż­liwy jest nawet eks­port powia­do­mień do pliku Excela lub pliku tek­sto­wego. 

Możesz okre­ślić m.in. spo­sób gru­po­wa­nia powia­do­mień; chro­no­lo­gicz­nie lub wg apli­ka­cji. Zde­fi­niu­j wiel­kość pliku histo­rii powia­do­mień, wybierając od 5 do 25 ostat­nich powia­do­mień dla każ­dej apli­ka­cji. Wyku­pu­jąc opcję pre­mium, uzy­skasz nielimitowaną ilość powia­do­mień histo­rii tele­fonu i szereg niezbędnych funkcji. Aplikacja Noti­fi­ca­tion History Log odzyska wszystkie usunięte na Twoim smartfonie powiadomienia i tego możesz być pewien. 

Poniższe video pokazuje, jak skonfigurować aplikację oraz przedstawia ww. opisane funkcje. 

Zdjęcie główne artykułu: Designed by Freepik

Tagi: ,
Bartosz Chmielewski
Poszukiwacz i kolekcjoner cennych informacji, którymi dzieli się chętnie z innymi. Uważa, że wiedzą warto i trzeba się dzielić. Cieszy go, kiedy może pomóc drugiemu człowiekowi znaleźć rozwiązanie jego problemów zarówno w pracy, jak i w życiu. Wierzy w to, że warto podążać za marzeniami, ale droga do celu jest jeszcze ważniejsza.

0 Komentarze

Zostaw komentarz