Tag - optogenetyka

Do czego można wykorzystać optogenetykę?
Do czego można wykorzystać optogenetykę?

Dzięki nauce i tech­no­lo­gii cho­roby uzna­wane za nie­ule­czalne będą mogły być pod­da­wane tera­pii. Czy za dekadę lub dwie można będzie odzy­skać wzrok, posia­da­jąc jego wro­dzoną wadę?

CZYTAJ DALEJ